Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

En komplett mässa Jens Reiterer

En komplett mässa

På Swedental får du och tandvårdsteamet en samlad helhet över branschen inom alla områden såsom:

• Datautrustning
• Facklitteratur
• Farmaceutiska produkter
• Förbrukningsartiklar, handinstrument
• Hygienartiklar
• Implantat, system
• Inredning för klinik och laboratorium
• Inredning och utrustning för pentry och väntrum
• Journal, kontors- och datahjälpmedel
• Skydds- och arbetskläder
• Tandtekniska arbeten
• Tandteknisk utrustning
• Tandtekniska förbrukningsartiklar, handinstrument
• Utrustning för klinik och praktik
• Vårdgivare
• Rekrytering