Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Öppen Scen Swedental 2016

Internationellt fokus i år

Odontologisk Riksstämman har i år ett internationellt spår med ett stort antal kända föreläsare. Bland de internationella stjärnorna kan nämnas Jason Smithson, Mauro Fradeani och Monty Duggal.

Inom två block - Clinical Dentistry och Biology – får du en fantastisk möjlighet att i ett och samma sammanhang på hemmaplan, lyssna till en lång rad internationellt mycket kända föreläsare. Missa inte heller Dental Summit där dessa föreläsare tillsammans diskuterar och ger sin syn på tandvården och den utveckling vi befinner oss mitt i.

Vi har dessutom under tre dagar inspirerande program späckade med kunskap för hela tandvårdsteamet om: Teknik och material, Hälsa och sjukdomsförebyggande metoder, Diagnostik, Metod och behandling, Yrke och klinik samt Organisation och samhälle.

Parallellt med det internationella programspåret ordnas i vanlig ordning föreläsningar på svenska om aktuella ämnen för hela teamet.

Till Riksstämmans program »