Dental Summit 2017

Stockholm Dental Summit – följ framtidsfrågorna

Odontologins framtid formas kring flera kunskapsspår. Lyssna på paneldiskussionerna, torsdag och fredag. Internationella forskare bidrar med ny kunskap med stor påverkan på tandvården i framtiden.

Hur ser de på framtiden för odontologin? Vilka är utmaningarna och var finns möjligheterna?

Det stora flödet av ny kunskap ställer krav på både forskarna och professionen. Hur når forskarvärlden ut med ny kunskap och vad krävs för att nyheterna ska komma den kliniska verksamheten tillgodo?

Torsdag kl 16.00 Stockholm Dental Summit - Clinical dentistry »

Fredag kl 13:00 Stockholm Dental Summit - Biology »