Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Planera ditt besök

• Planeringsmöte


Målsättningar
Budget
Praktisk information; datum, öppettider m. m.

• Program, Odontologisk Riksstämma


Utbildningsbehov
Lista intressanta föreläsningar och workshops
Fördjupning, breddning, nyheter
Vilka från vår klinik ska delta vid vilka föreläsningar?

• Swedental utställarlista, informationsbehov, genomgång

Nyheter, förbrukning, metoder, utrustning, IT, kläder, övrigt
Boka möten med utställare
Befintliga leverantörer, nya företag
Förbereda frågor
Vilka från vår klinik ska besöka vilka utställare?

• Övriga aktiviteter

Boka eventuella möten med andra personer
Kringaktiviteter
Kvällsaktiviteter
Boka resa och hotell

• Utvärdering


Utfall vs målsättningar
Återrapportering till kollegor och uppdragsgivare