Etiska riktlinjer för patientbehandling

För all eventuell patientbehandling gäller samma regelverk (lagar, förordningar och föreskrifter) som finns för patientbehandling på vanlig tandklinik. Läs de etiska riktlinjerna för patientbehandling här »