Banners och logotyper för utställare
Till bildbanken

 

Visa att du ställer ut på Swedental 2019

Logotyper och banners för utställare

Marknadsför ditt deltagande mot dina kunder via egna kanaler - ladda ner och använd våra redigerbara banners och logotyp.

Våra banners finns framtagna i flera olika format för att de ska kunna användas till det ändamål som passar dig bäst - webbplats, i nyhetsbrev och sociala medier. Lägg även in ditt monternummer så att kunden vet var de kan hitta just din monter. Klicka dig in i vår bildbank där du kan ladda ner alla logotyper och banners i olika format.