Verksamhetsutveckling, Swedental ORS 2019
Registrera dig

Temat för 2019 är:

Verksamhetsutveckling - Riksstämman som får bitarna på plats

Swedental och Riksstämman 2019 blir något alldeles extra! Vi tar ett helhetsgrepp kring Verksamhetsutveckling med kunskapshöjande seminarier om hur vi kan utveckla jaget, laget och tandvården i samverkan ur ett hälsoperspektiv - allt ifrån kommunikation och organisation, klinik och vetenskap till hälsa och sjukdomsförebyggande metoder. Genom samverkan kan vi verka för en god hälsa för hela Sveriges befolkning. 

Under tre fullspäckade dagar bjuder vi på ett kvalitativt program med kunskap som lämpar sig för hela tandvårdsteamet, både på längden och tvären. För att bidra till samverkan blir det seminarier där vi sammanför olika aktörer såsom myndigheter, organisationer, kliniker, specialister och forskare. Vi diskuterar hur tandvården kan påverka patientens hälsa och hur vi kan verka för hälsan ur ett större perspektiv mer än enbart munhälsan. Hälsotrenden är stark och vi inom tandvården kan stötta våra patienter på många olika sätt - en frisk mun för en frisk kropp!

Årets Riksstämma tar dig med på en interaktiv resa i hälsans tecken. Se fram emot en Riksstämma som får bitarna på plats!