Kollage med föreläsare

Här hittar du ett urval av våra inspirerande föreläsningar och seminarier

Registrera dig för Riksstämman här

Onsdagen 13 november

Team: Dark Dent - bakom rubrikerna
Svensk tandvård håller världsklass och det kan vara skönt att sola sig i glansen. Men det gäller att undvika skuggan, för där lurar många fallgropar. I ljuset är det lätt att se vilken vård som är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. När skuggorna faller blir det svårare, och om det blir riktigt mörkt kan det vara för sent.
Olika myndigheter berättar om vad som kan hända i skuggans land men också om vilken hjälp som finns att få för en fortsatt vistelse i solen.

På jakt efter den betthöjd som flytt - lyckad protetik i djupa bett
Vår moderna livsstil leder ofta till tandslitage av olika slag och dagens tandvård erbjuder ibland fyllningsmaterial som inte är nötningsbeständiga. Välkommen till ett seminarium där Ulrica Gidlund och Tobias Trybom visar på hur vi genom ett tätt samarbete mellan privattandvård och specialisttandvård behandlat även det djupaste bett. Hur kan man följa bettutvecklingen genom hela livet och förebygga större bettrehabiliteringar genom att tänka ”protetiskt profylaktiskt"?

Kariesfritt eller färdigexkaverat?
Aktuell vetenskap avseende behandling av kariesskador och speciellt djupa kariesskador presenteras av Anders Hedenbjörk Lager, Georgios Tsilingaridis och Frode Staxrud. Hur mycket kariespåverkad vävnad bör avlägsnas vid ”normaldjupa” och ”grunda” kariesskador? Vid djupa skador med risk för läsion – vilket vetenskapligt stöd finns för ”stegvis exkavering” resp. att lämna karierad vävnad kvar närmast pulpan?

Seniortandvård - patientens resa från oberoende till beroende
Följ den äldre patienten på en resa från frisk oberoende till sjuk och vårdberoende. Kliniska tips varvas med vetenskap och mini-föreläsningar från några av Sveriges bästa föreläsare inom området.

Se hela onsdagens program här

Torsdagen den 14 november

Missfärgningar på framtänderna, vad gör vi?
Att välja rätt behandling av fläckar på framtänderna är svårt, inte minst på den unga individen då vi även är begränsade av EU-direktiv. Seminariet fokuserar på etiologi, diagnostik samt kliniska behandlingsalternativ av olika sorters missfärgningar i fronten. Lyssna till Tobias Fagrell, Övertandläkare pedodonti och Sven Scholander, Övertandläkare protetik.

Ny klassificering av parodontala och peri-implantära sjukdomar
Lyssna till Professor Tord Berglundh som presenterar hur den nya klassificeringen kommer att förenkla arbetet i tandvården och underlätta kommunikationen mellan vårdgivare inom professionen och mellan tandvården, patienter och myndigheter. Missa inte det!
Torsdag 14 nov och fredag 15 nov

Vägen in på den svenska tandvårdsmarknaden
I Sverige finns det en stor grupp tandläkare med examen utanför EU/EES. För att ta sig in på den svenska tandvårdsmarknaden som tandläkare måste de ha en svensk legitimation. Hur kan vi underlätta för gruppen att komma in på den svenska tandvårdsmarknaden?
Möt Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, SKL, KI, Västra Götalandsregionen och Folktandvården i en gemensam dialog.

Från Sverige till Etiopien – erfarenheter från olika katastrofer
Allvarliga händelser såsom terrorattentatet på Drottninggatan och flygolyckan i Etiopien med många svårt skadade och omkomna, utgör en stor utmaning för samhället. Efter det medicinska omhändertagandet kvarstår det ofta mödosamma arbetet med att identifiera omkomna, något som kräver särskild planering och interprofessionellt samarbete. Lyssna till Rättsodontologerna Anna Jinghede och Per Stål och moderator Urban Rådestad om hur svenska metoder används.

Entandsluckan – hur svårt kan det va?
Under Riksstämman bjuder vi på ett seminarium kring kirurgiska utmaningar i form av benregeneration eller bentransplantation vid implantatbehandling. Lyssna till olika kliniska fall där valet står mellan ortodontisk luckslutning, luckvidgning, transplantation eller olika alternativ för protetisk ersättning i en entandslucka. Deltagande föreläsare är specialister i ortodonti, käkkirurgi och oral protetik.

Se hela torsdagens program här

Fredagen den 15 november

Hållbar tandvård, vårt ansvar
Att reflektera över miljö och hållbar utveckling handlar om etik och är allas vårt ansvar. Tandvård påverkar miljön, det vet vi. Kunskap ger oss möjlighet att kunna planera så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Kom och lyssna till ett seminarium med Brett Duane som presenterar ett högaktuellt och mycket angeläget perspektiv på tandvård, etik och miljö.

Ju fler kockar, desto bättre soppa! - vikten av interdisciplinärt samarbete
I dagens kurser inom tandvården läggs ofta fokus på avancerade tekniska metoder och behandlingar och inte sällan förbises de mer basala och grundläggande sjukdomsaspekterna. Dessutom blir befolkningen allt äldre och behovet att ta hänsyn till patientens allmäntillstånd ökar i allt större utsträckning. Under seminariet kan du delta i terapiplaneringen med hjälp av mentometer.

Peri-implantit behandling - ett pragmatiskt tillvägagångssätt
Peri-implantit är ett vanligt tillstånd i den vardagliga kliniska verksamheten. Behandlingen är ofta komplex samtidigt som det inte råder någon enighet om vad som är den mest effektiva behandlingen. Välkommen till en presentation som visar på ett logiskt arbetsflöde för omhändertagandet av peri-implantit åskådliggjort med hjälp av kliniska videofilmer och patientfall.

Tema: Karies och Kunskapsstyrning
I media hör vi och i statistiken ser vi att kariessjukdomens tillbakagång har stannat upp och i vissa åldersgrupper till och med ökat. Vad är orsaken, är det en generationsfråga eller en förändrad attityd i samhället? Beror det på hur tandvården organiseras eller hur den finansieras? Vad kan vi göra och vad gör olika delar av tandvården för att vända en negativ trend som riskerar att fortsätta eller till och med förvärras?

Samtliga dagar
Tandsköterskans historia
I början på 1900-talet fanns inte tandsköterskor. Det var husan som diskade instrumenten efter dagens slut och hon öppnade dörren och tog emot patienterna. Statliga Tandläkarinstitutet startar tandläkarutbildning 1898 och år 1923 startas en tandsköterskeutbildning. Följ med på en resa i historien om tandsköterskeyrkets utveckling med Louise Ericson.Se hela fredagens program här

Har du inte registrerat dig till Riksstämman än? Gör det enkelt via länken nedan.

Jag vill ta del av alla seminarier och föreläsningar