Harald Breivik

Långvarig smärta – en global samhällsbörda

Smärta är den vanligaste orsaken till att patienter söker vård och är ofta associerad med både funktionsnedsättning och en betydande försämring av livskvaliteten.

Smärta är den vanligaste orsaken till att patienter söker vård och är ofta associerad med både funktionsnedsättning och en betydande försämring av livskvaliteten. IASP (International Association for the Study of Pain) har uppskattat att 20% av befolkningen har långvarig smärta och 10% av befolkningen får en långvarig smärtdiagnos varje år.

Förutom att smärta medför ett uppenbart mänskligt lidande så resulterar även smärta i stora ekonomiska kostnader för både individ och samhälle.

I Sverige beräknas den årliga direkta kostnaden för utredning och behandling av smärta, exempelvis läkarbesök och läkemedel, uppgå till 7,5 miljarder kronor. De indirekta kostnaderna, dvs kostnaderna för sjukförsäkring och produktionsbortfall, är långt mycket större och beräknas till ca 80 miljarder kronor/år.

Att på ett tidigt stadie identifiera, utreda och behandla patienter med smärta är viktigt för att minska risken för att långvariga smärttillstånd utvecklas.

I symposiets första del kommer Professor Emeritus Harald Breivik att belysa den globala börda som långvarig smärta medför. Vad innebär långvarig smärta ur ett globalt perspektiv? Hur kan smärtvården tvärprofessionellt bidra till en mer samordnad, aktiverande och effektivare rehabilitering?

Att kunna klassificera patienter med smärta är första steget i ett bra omhändertagande. Detta leder oss in på symposiets andra del där Professor Per Alstergren och Docent Maria Pigg kommer att redogöra för den nya klassificeringsmodellen ICOP, the International Classification for Orofacial Pain.

Dag:
Onsdag 13 november

Tid:

10.15-12.3

Moderator:
Erik Lindfors
 
Medverkande:
Harald Breivik, Professor em
Per Alstergren, Professor
Maria Pigg, Docent

Arrangeras av:
Svensk förening för Bettfysiologi i samarbete med Svenska Endodontiföreningen

 

Se hela seminarieprogrammet »