Gun-Britt-TLV-Swedental

Myndigheterna söker dialog på årets Swedental

Gun-Britt Lundin, enhetschef på Tandvård- och läkemedelsförmånsverket (TLV) låter meddela att TLV vill diskutera viktiga och aktuella frågor inom tandvården och få tandvårdens synpunkter och frågeställningar under Swedental 2019.

Frågeställningarna kan innebära:
Prisjämförelsetjänsten för tandvård
Föreskriften om statligt tandvårdsstöd
Aktuella utredningar av tandvård
Samverkan och de nya nationella riktlinjerna
Reglering och behörighetsfrågor

- I år söker myndigheterna dialog med branschen. Vi vill att tandvården får en ökad förståelse för myndigheternas arbete och når insikter om myndigheternas samarbete, säger Gun-Britt Lundin, enhetschef på TLV.

Personligen är Gun-Britt extra intresserad av tandvårdens tankar kring den kommande tandpriskollen.

Vilka myndigheter finns på plats under årets Swedental?
Gun-Britt Lundin medverkar på årets Swedental-mässa som representant för Tand- och läkemedelsförmånsverket. I år medverkar även IVO, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Försäkringskassan saknas i år.

När finns myndigheterna på plats?
Alla myndigheter kommer finnas på plats hela onsdagen och torsdag förmiddag. På torsdag eftermiddag finns IVO, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och TLV på plats. Under fredagen närvarar IVO, Socialstyrelsen och TLV.

Odontologisk Riksstämma och Swedental har öppet från onsdagen den 13:e till och med fredagen den 15 november, 09.00-17.00 alla dagar.

Var finns myndigheterna på plats?
Tidigare år har olika myndigheter varit utspridda i hallen men samverkat med goda resultat. I år har de lutat sig in i den gemensamma plattformen och står tillsammans i monter A13:50A. Eftersom myndigheterna arbetar tillsammans 365 dagar om året tror de på den gemensamma plattformen och att det är ett ytterligare steg att tillsammans öka patientsäkerheten.