Swedental 2018 på Svenska Mässan i Göteborg

Swedental och Odontologiska Riksstämman 2018 i Göteborg

Vid det senaste mötet i Göteborg registrerades 13 346 besök varav Odontologiska Riksstämman hade 4 202 delegater. Ytterligare bevis på att ingenting slår ett live-event!

Läs besökarrapporten från Swedental 2018 »